1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak

Utoljára frissítve: 2020 Október 21

A Pontly kötelezi magát arra, hogy a csomag-ajánlatokat érintő egyoldalú módosítás csak a felhasználók javára történhet.

A Pontly által nyújtott hűségprogram szolgáltatás keretében az üzleti felhasználó többféle előfizetői csomag közül választhat. Az egyes előfizetői csomagok (Standard / Smart / Pro) mögött igénybe vehető szolgáltatások eltérőek, a Smart és a Pro csomagok többlet szolgáltatást tartalmaznak a Standard csomaghoz képest. A Pontly szolgáltatásaihoz való legszélesebb körű hozzáférést a Pro csomag biztosítja. Az előfizetői csomagok közötti különbséget a csomagok neve is kifejezésre juttatja. Az előfizetői csomagok részletes tartalmát és a kapcsolódó díjazást az alábbi táblázat tartalmazza.

STANDARD
csomag

SMART
csomag

PRO
csomag

Csomagdíj (30 naponta)

16 650 Ft

24 983 Ft

33 316 Ft

Csomagdíjban foglalt helyszínek száma

1 helyszín

2 helyszín

5 helyszín

Öko-hozzájurálási díj

15 Ft

15 Ft

15 Ft

Csomagban foglalt kiosztható pontok

500 db

2 000 db

Korlátlan

Digitális hűségprogram

Igen

Igen

Igen

Üzleti kimutatások

Igen

Igen

Igen

Fejlett látogatás-ösztönző funkciók

Nem

Igen

Igen

Hűség-kampány indítás

Nem

Nem

Igen

Webshop támogatás

Nem

Nem

Igen

Pontly kezdőcsomag helyszínenként

9 990 Ft

9 990 Ft

9 990 Ft

Csomagdíj: A csomagdíj 30 naponta és előre fizetendő.

Csomagdíjban foglalt helyszínek: Az összes Pontly csomag lehetőséget biztosít egy vagy több helyszín felvételére egyeránt. A különböző típusú csomagok díjai ugyanakkor eltérő számú helyszínt foglalnak magukban (lásd fenti táblázat). Például, ha egy SMART csomaggal rendelkező Partner 3 helyszínen indítja el a Pontly programot, úgy a kettő egységnyi csomagdíjat kell fizetnie. Amennyiben egy Partner PRO csomaggal rendelkezik és 3 helyszínen indítja el a Pontly programot, úgy egy egységnyi csomagdíjat kell fizetnie.

Kiosztható pontok: Mindegyik előfizetői csomag különböző mennyiségű kiosztható pontmennyiséget tartalmaz (500 db / 2000 db / korlátlan). A pontok az üzleti felhasználók számára több helyszín kezelése esetén helyszínenként kerülnek kiszámításra. Tehát Smart előfizetői csomaggal, kettő helyszín esetén a kiosztható pontok száma „A” helyszínen 2000 db és ettől függetlenül „B” helyszínen is 2000 db.

Öko-hozzájárulási díj: A Pontly intézi a Partnerek szerepvállalását a háttérben, amihez kapcsolódóan minden kiosztott pont után 15 Ft öko-hozzájárulási díj kerül felszámolásra. A 15 Ft öko-hozzájárulási díj tehát kiosztott pontonként, és nem pontgyűjtési eseményenként kerül kiszámításra.

Limiten felül kiosztott pontok díja: Amennyiben az különböző csomagokban foglalt pontokat meghaladó számú pont kerül kiosztásra az egyes helyszíneken, úgy a többlet pontokra az üzleti oldal felhasználóinak 42 Ft extra díjat kell fizetni. A pontgyűjtő felhasználóknak tehát fennakadás nélkül folytatódik a pontgyűjtés a csomagban foglalt limitek elérése után is.

Új helyszín felvétele: A csomagdíjak kalkulációját befolyásolja a Partnerhez kapcsolható regisztrált helyszínek száma. Amennyiben új helyszín aktiválására (az első pontgyűjtési esemény megtörténtével) kerül sor, úgy az aktuális időszakra vonatkozó előfizetői csomagdíj - amennyiben a csomag szabályai alapján a felvett helyszín módosítja a csomagdíj értékét - napokra számítva, arányosan kerül kiszámlázásra a soron következő számlával. Az üzleti felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az újonnan felvett helyszín a felvételkor aktuális időszak lejárta előtt törlésre kerül, úgy helyszínen történt pontgyűjtési események függvényében kalkulált (törölt helyszínhez köthető) számla továbbra is befizetendő a soron következő számlával.

Csomagváltás: Az üzleti oldal felhasználóinak bármikor lehetőségük van csomagváltást kezdeményezni az üzleti platformon részletezett módon. A Pontly által biztosított csomagváltási lehetőségek jelen ÁSZF-ben részletesen ismertetésre kerülnek. Az üzleti oldal felhasználói tudomásul veszik, hogy az egyes csomagváltási lehetőségek hatással lehetnek a már kifizetett, vagy kifizetendő díjak elszámolására. Ez azonban a Pontly által nyújtott szolgáltatások díjainak végső árát nem befolyásolja. Az üzleti oldal felhasználói tudomásul veszik továbbá, hogy az ÁSZF elfogadásával az alább felsorolt lehetőségekkel tudnak élni csomagváltás esetén.

 • Havi csomagról, nagyobb havi csomagra váltás
 • A csomagváltási szándék bejelentését követő 2 munkanapon belül megtörténik a váltás, aminek értelmében elérhetőek lesznek az új csomagban foglalt plusz szolgáltatások.
 • A Pontly arányosan számítja ki a váltás napjától az aktuális időszak végéig lévő napok számára a csomagdíjat.
 • Az aktuális időszakból hátralévő napok számára nézve a már befizetett alacsonyabb csomagdíj arányos (napokra számított) részével csökkentjük az ugyanezen időszakra vonatkozó magasabb csomagdíjat.
 • A fent említett összegek a soron következő számlán fognak megjelenni a soron következő teljes csomagdíjjal összegezve.
 • Lehetséges váltások:
 • Havi Standard » Havi Smart
 • Havi Standard » Havi Pro
 • Havi Smart » Havi Pro
 • Havi csomagról, kisebb havi csomagra váltás
 • A magasabb havi csomagról alacsonyabb havi csomagra váltás csak az aktuális időszak (következő fordulónapig hátra lévő idő) letelte után történik meg.
 • Mivel ilyen csomagváltásnál nem keletkezik tört-időszak, így a soron következő számla már egyszerűen csak az új csomagdíjjal fog folytatódni a váltást követően.
 • Lehetséges váltások:
 • Havi Smart » Havi Standard
 • Havi Pro » Havi Standard
 • Havi Pro » Havi Smart