Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: 2022 Szeptember 16

A www.pontly.io és hozzá tartozó www.app.pontly.io weboldalakon található fogyasztói oldal és fogyasztói és üzleti platformok működése során alkalmazott szerződési feltételeket, az elérni kívánt célokat, valamint a természetes személy felhasználók (fogyasztói oldal) és az üzleti oldal (a Pontly programhoz csatlakozott vállalatok/vállalkozók) jogait és kötelezettségeit a következő általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Szerződés alanyai és fogalmak

Pontly: A www.pontly.io és hozzá tartozó www.app.pontly.io weboldalakon található fogyasztói oldal és fogyasztói és üzleti platformok, az ott megjelenő szolgáltatások összeségével, melyek biztosítják a környezettudatos digitális programok bevezetését (üzleti oldal) és a programban való részvételt (fogyasztói oldal).

Név: Pontly Solutions Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Sólyatér utca 11., 2. emelet, 3. ajtó
Adószám: 27841817-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-400216
E-mail: hello@pontly.io

Fogyasztói oldal – természetes személy felhasználók: Mindazon 16. életévüket betöltött természetes személyek, akik akár regisztrációt követően, akár regisztráció nélkül (vendég felhasználóként) kívánják igénybe venni a Pontly digitális szolgáltatásait. Továbbiakban Fogyasztó.

Üzleti oldal – a Pontly programot bevezető vállalatok/vállalkozók: Mindazon vállalkozások (természetes vagy jogi személyek), amelyek a Pontly által szervezett digitális programot bevezetik, fogyasztóik hűségének biztosítása érdekében. Továbbiakban Partner.

Elektronikus úton szerződő felek: Jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadó, a Pontly által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni kívánó fogyasztók és vállalkozások, valamint a Pontly mindenkori üzemeltetője.

A Pontly célja

A Pontly, mint közvetítő felület célja elsősorban, hogy segítsen csökkenteni Partnerei és azok Fogyasztóinak a karbon-lábnyomát. További célja, hogy az általa biztosított digitális programokon keresztül törekedjen arra, hogy üzleti partnerei (a Pontly programokat bevezető vállalkozások) minél sikeresebben ösztönözhessék vendégeiket a Pontly segítségével az egyre gyakoribb vásárlásra, ezáltal elérve fogyasztóik hűségének növekedését a vállalkozás felé. A Pontly mindezt az alábbi módon kívánja elérni.

 • Digitális környezettudatos hűségprogram és egyéb programok bevezetését és használatát teszi lehetővé üzletek és ezáltal vendégeik számára azért, hogy a programban résztvevő üzletek és vásárlóik (felhasználók) közötti kapcsolatot szorosabbá tegye.
 • A szorosabb kapcsolatnak köszönhetően igyekszik növelni a vásárlók (felhasználók) adott üzletek iránti hűségét.
 • A programban résztvevő üzleteknek értékes (személyes adatokat nem tartalmazó) statisztikai alapú kimutatásokat biztosít saját üzleti tevékenységük teljesítményének jobb megértése és fejlesztése érdekében.
 • A mindennapi vásárlásokat környezettudatos aktivitással összekapcsolva (üzleti partnerei segítségével), környezettudatos szempontokat előtérbe helyezve igyekszik hozzájárulni a fenntarthatóbb gazdasági tevékenységekhez (például faültetés útján). A környezet védelmét segítő aktuális aktivitások a Pontly platformon kerülnek feltüntetésre.

A Pontly rendszer működése

A Pontly működésének alapvető jellemzője az üzleti oldal általi bevezetés egyszerűsége mellett, az üzletekben dolgozók és vendégeik felhasználói élményének fejlesztése, egyszerűsítése, és kényelmessé alakítása is.

Pontly ECO működése

A Pontly ECO digitális megoldás lehetővé teszi természetes személy felhasználóknak, hogy azon keresztül környezettudatos támogatásokat vásároljanak. A mindenkori támogatási lehetőségekről tájékoztatás a www.pontly.io oldalon és az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak dokumentumban található.

A támogatás menete

A Pontly felhasználói támogatás az alábbi lépések alapján történik:

 • A felhasználó megnyitja a www.pontly.io oldalt.
 • A felhasználó tájékoztatást kap a környezettudatos aktivitások lehetőségéről, szükségességéről és hatásairól a weboldalon.
 • A felhasználónak (az Adatkezelési Tájékoztató és ÁSZF dokumentumok elfogadása után) lehetősége van különböző támogatási szolgáltatásokat megvásárolni. Erről részletek az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak dokumentumban találhatóak.
 • A szolgáltatás fizetési lépése a Stripe fizetési platformon keresztül történik, mely beágyazásra került a Pontly platformba.
 • Sikeres fizetést követően a felhasználó e-mail üzenetben kapja meg a vásárlási visszaigazolást és a nyugtát.
 • A szolgáltatás megvásárlása után a felhasználónak bemutatásra kerül a támogatásának környezetre gyakorolt hatása. A környezetre gyakorolt pozitív hatások becsült értékként, tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra. További információk többek között az alábbi honlapokon érhetőek el:

Hűségprogram működése

A pontgyűjtés menete

A Pontly pontgyűjtés az alábbi lépések alapján történik:

 • A vendég vásárol az adott (Pontly rendszert használó) üzlet helyszínén – a vásárlás ténye nem kerül rögzítésre a Pontly rendszerben.
 • A vendég biztosítja, hogy készülékén be van kapcsolva az NFC érzékelő.
 • A vendég a készülék képernyőjének feloldása után azt a Pontly Pad fölé helyezi.
 • Megnyitja a Pontly Pad által küldött weboldalt (operációs rendszerenként eltérő lehet a megnyitás: IOS rendszeren az értesítés megnyitásával, Android rendszeren automatikusan megnyílik).
 • A megnyíló weboldalon a vendég elfogadja legalább a szigorúan kötelező sütiket.
 • A vendég eldönti, hogy regisztrációval, vagy anélkül szeretné elindítani a pontgyűjtést (regisztrációra bármikor lehetőség van a későbbiekben is).
 • Amennyiben a vendég regisztráció nélkül kívánja megszerezni az első pontját, úgy azt kérvényezni kell, hogy vendég profilja tartóssá váljon a Pontly adatbázisában.

Vállalati oldalról az üzletben dolgozónak nincs semmilyen teendője a pontgyűjtéshez, amennyiben a Pontly Pad könnyen elérhető helyen lett elhelyezve az üzletben.

A Pontly pontgyűjtés a jelenleg elérhető technikai megoldások közül a biztonságos típusú NFC technológiára lett alapozva. Ennek köszönhetően került minimalizálásra, a vendégek általi pontgyűjtéssel való visszaélés lehetősége (azaz, hogy csak az üzletben és csak a megérdemelt mennyiségű pontot tudják begyűjteni a vásárlók).

Ugyanígy az ajándék beváltás során is különböző megoldásokkal lett biztosítva (például az üzleti dolgozó által ellenőrizhető ajándék beváltási azonosító), hogy az üzletben dolgozók a lehető legkönnyebben tudják ellenőrizni az ajándékra való jogosultságot.

A Pontly Pad pontgyűjtésen időbeli limit van beállítva, ami megakadályozza az egymás utáni pontgyűjtést. A Pontly Pad eszközt érdemes az üzletben található pultra helyezni, ahol a vendég könnyen eléri telefonjával, illetve ahol az üzletben dolgozó is tudja felügyelni a pontgyűjtés folyamatát a visszaélések elkerülése végett. A Pontly admin NFC kártyán viszont nincs időbeli korlát beállítva – emiatt javasolt ezt a kártyát biztos helyen tárolni az üzletben.

Technikai követelmények

A Pontly fogyasztói oldali pontgyűjtésre kizárólag NFC technológiát támogató mobiltelefon eszközökön van lehetőség.

A Pontly platform üzleti oldalról mobiltelefon készülékekről érhető el.

A Pontly fogyasztó és üzleti oldali platformjai egyaránt Safari és Chrome böngészőkre lettek optimalizálva. Az optimális működéshez ezen böngészők használata javasolt.

Az NFC technológia működéséhez kapcsolódó minimum technikai követelményekről az alábbi oldalakon található részletesebb összefoglaló:

A Pontly kezdőcsomag tartalma

A Pontly kezdőcsomag tartalma a Pontly által kínált digitális megoldásoknál eltérő lehet.

A Pontly hűségprogram kezdőcsomag az üzleti ügyfeleknek kerül postázásra, amikor a Pontly-ra regisztrálnak, illetve, ha későbbiekben új helyszínt vesznek fel üzleteikhez. A Pontly hűségprogram kezdőcsomagból annyi kerül kipostázásra, amennyi üzleti helyszínnel indul a vállalkozás. Kizárólag e-kereskedelmi felhasználat (webshop) esetén Pontly csomag nem kerül kiküldésre, azt csak fizikai üzleti helyszínnel rendelkező ügyfelek tudják ugyanis hasznosítani.

A Pontly hűségprogram csomag az alábbi táblázatban összefoglalt tartalommal kerül postázásra.

Eszköz neve

Darabszám helyszínenként

Leírás

Pontly Pad

1 db

Pontly Pad NFC eszköz, mely elérhetővé teszi a pontgyűjtést.

Pontly admin NFC kártya

1 db

Pontly Admin NFC kártya, mely segítségével lehetséges több pontot is kiosztani egy pontgyűjtés alkalmával.

Tájékoztató flyer

3 db

Pontly flyer, melyet a pultra kihelyezve a vendégek tájékoztatására szolgál a hűségprogram működéséről.

Pontly elfogadóhely matrica

1 db

Pontly bejárati ajtó matrica.

Az egyes Pontly csomagok díjáról több információ az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak mellékletben található.

Az Általános Szerződési Feltételek megismerhetősége, hozzáférhetővé tétele

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a www.pontly.io/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.

Az elektronikus úton megkötött szerződés írásbelisége

Jelen ÁSZF elfogadásával mind a fogyasztók (fogyasztói oldal), mind a Pontly szolgáltatást bevezetők (üzleti oldal) elfogadják, hogy a köztük és a Pontly mindenkori üzemeltetője között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, az így létrejött és rögzített szerződést (az aktív magatartással kinyilvánított elfogadás tényét) a Pontly üzemeltetője 5 évig megőrzi.

Külön kérésre a vele szerződő fél számára a megőrzési idő leteltéig hozzáférhetővé teszi.

A Pontly-val szerződést kötő felek (fogyasztói és üzleti oldal) tudomásul veszik, hogy jelen szolgáltatási szerződés az ÁSZF elfogadásával – a szolgáltatást igénybe-vevőre vonatkozó részek megismerésével – jön létre.

Az adatbeviteli hibák kijavítása

A Pontly üzemeltetője a regisztrált természetes személy fogyasztók és a programot bevezetett vállalkozások számára informatikai technikai eszközök útján lehetőséget biztosít a regisztrációs eljárás során bevitt adatok ellenőrzésére és kijavítására a regisztráció elküldése során a következő módon.

 • Kitöltetlen regisztrációs sorok észlelése esetén az oldal felhívja a regisztrációt végző személy figyelmét az elmaradt adatok bevitelére.
 • Továbbá valamennyi regisztrációs sor kitöltését követően a weboldal elkészíti a regisztrációs adatok összegzését, amelyekről email útján tájékoztatja a regisztráló felhasználót, akinek ezt követően support@pontly.io email címen lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Pontly üzemeltetőjével az esetlegesen hibásan, vagy pontatlanul megadott adatok javítása, pontosítása érdekében.
 • A regisztráció során használt e-mail cím változtatására nincs lehetőség. Ilyen esetben a nem kívánt e-mail címmel történt profil törlésre kerülhet, majd a használni kívánt e-mail címmel új profil hozható létre.

A szerződéskötés nyelve

Jelen ÁSZF a felek között magyar nyelven jön létre. A fogyasztók és a Pontly programot bevezető vállalkozások képviselői az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelentik, hogy a jelen magyar nyelven elérhető ÁSZF tartalmát megismerték és megértették.

Vonatkozó jogszabályok és magatartási kódexek

A Pontly üzemeltetője külön magatartási kódexnek nem veti alá magát. Ugyanakkor törekszik a következő jogszabályok betartására:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XKVIII. törvény.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A weboldal üzemeltetőjének visszaigazolási kötelezettsége

A Pontly a regisztrált, programhoz csatlakozó vállalkozások (üzleti oldal alanyai) és a fogyasztói oldal felhasználói számára visszaigazoló emailt küld regisztrációjuk megtörténtéről.

Alapelvek a Fogyasztók és a Pontly programot bevezető Partnerek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása során

A Pontly elkötelezett a fenntartható fejlődést elősegítő környezettudatos tevékenységek mellett. Ezen cél megvalósítása érdekében a fogyasztók hűségét olyan vállalkozások (üzleti oldal) felé kívánja növelni, amelyek a Pontly által szervezett programban való részvétellel szerepet vállalnak különböző környezettudatos programok és célok megvalósításában.

A Pontly informatikai megoldások által lehetőséget biztosít az Üzleti oldal vállalkozásainak, hogy könnyen igénybe vehető, a vásárlóik hűségének növelésére fókuszáló programokat, vagy kedvezményeket biztosítsanak fogyasztóik számára. A Pontly ezt úgy valósítja meg, hogy meghatározott fogyasztói szokásokat az érintettek személyes adatainak felhasználása nélkül, vagy az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon eltárol, feldolgoz, továbbít.

A Pontly ECO programra vonatkozó alapelvek

A Pontly fogyasztói számára megjeleníti a támogatási lehetőségeket, igénybevételeik feltételeit és azok árait, melyeket a Pontly az üzleti partnerek bevonása nélkül állapít meg.

A felhasználók által a Pontly ECO programon keresztül megrendelt szolgáltatások ellenértékéből az üzleti partnerek nem részesednek.

A Pontly ECO program jellegére figyelemmel, kifejezetten a környezettudatos tevékenységek támogatása a célja, amit környezettudatos projektek támogatásával ér el partnerei által.

A programban részt vevők tudomásul veszik, hogy a Pontly ECO üzemeltetője szerződés-szerűen teljesít, és a program célja megvalósul az adott környezettudatos tevékenység támogatásával (azaz, amikor a Pontly ECO üzemeltetője megfizette a környezettudatos tevékenyég ellenértékét). Az üzemeltető felelőssége kizárólag a környezettudatos tevékenység finanszírozására terjed ki.

A Pontly ECO szolgáltatáson keresztül történt vásárlások fizetéshez köthető adatait a Pontly üzemeltetője 5 évig köteles megőrizni.

A Pontly hűségprogramra vonatkozó alapelvek

A Pontly fogyasztói felhasználói számára megjeleníti a kedvezmények típusait és igénybevételeik feltételeit, amelyeknek meghatározására az üzleti oldal vállalkozása köteles.

Minderre figyelemmel a Pontly csak közvetíti az üzleti oldal által felajánlott kedvezményeket, ezek alakításában csak statisztikai adatokon alapuló javaslattétellel vesz részt. A javaslatok alkalmazásáról az üzleti oldal vállalkozásai szabadon döntenek.

A Pontly nem gyakorol hatást az üzleti oldal által meghatározott hűségprogram időtartamára és egyéb feltételeire, önkényesen nem módosítja az üzleti oldal által meghatározott beállításokat, tehát nem vállal felelősséget azért, ha az üzleti oldal vállalkozása a fogyasztóval szemben előnytelen módosítást hajt végre. A módosításokat a Pontly a Partner kifejezett kérésére a Pontly által előre meghatározott keretek között hajtja végre. A Partner tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik a fogyasztókkal szemben, azért, hogy a módosítások által a fogyasztók ne szenvedjenek sérelmet. A hűségprogramban meghatározott feltételek, kedvezmények módosításából eredő esetleges fogyasztóvédelmi vagy egyéb hatósági eljárások kifejezetten a Partner felelősségét alapozzák meg. Amennyiben a Pontly-t abból eredően bírságolná bármely hatóság, hogy a Partner a hűségprogramját a fogyasztók hátrányára, jogellenesen módosította úgy a Partner a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles a bírság összegét a Pontly számára megfizetni.

A Partner saját döntésével a Pontly által biztosított felületen, de a Pontly üzemeltetőjének jóváhagyása nélkül is megváltoztathatja az ajándékokra jogosító összegyűjtendő pontok számát. A Partner tudomásul veszi, hogy a Pontly a Fogyasztók érdekeit szem előtt tartva ezt azzal a feltétellel teszi lehetővé, hogy a Fogyasztók által – a Partner pontszám-változtatása előtt – összegyűjtött és ajándékra át nem váltott pontok az eredeti feltételekkel (alacsonyabb pontszámért) válthatók be.

Amennyiben az üzleti oldal az eredeti, kedvezményhez szükséges pontok számát (a fogyasztó számára előnytelen módon) megnöveli, az ebből eredő követelések közvetlenül a (fogyasztó számára hátrányos Pontly platform beállítást módosító/kérvényező) vállalkozást terhelik.

A Partner kötelezettséget vállal azért, hogy az általa indított hűségprogramban beváltható ajándékkészlet kimerülése és a Fogyasztó készlethiányos ajándék felé fennálló jogosultsága esetén a Partner hasonló értékű helyettesítő ajándékkal pótolja a nem elérhető ajándékot. A Partner tudomásul veszi, hogy olyan helyettesítő ajándékot köteles biztosítani a Fogyasztónak, amelynek értéke azonos a Fogyasztónak eredetileg felajánlott ajándék értékével.

A Pontly programjaira vonatkozó általános alapelvek

A Pontly üzemeltetője köztes, közvetítő szerepénél fogva az igénybe vett/nyújtott szolgáltatás színvonalából, vagy bármelyik fél által tanúsított magatartásból eredő kártérítési igények, jogviták elintézésében nem vesz részt. A fogyasztók ilyen jellegű igényeiket közvetlenül a szolgáltatást nyújtó vállalkozással szemben érvényesíthetik. A Pontly üzemeltetőjének felelőssége csak a Pontly platform megfelelő minőségű működtetéséért áll fent, azzal, hogy a Pontly karbantartásából eredő üzemidő kiesés havonta maximum 3 munkanap.

A Pontly üzemeltetője nem vonható felelősségre azért, ha akár a fogyasztó, akár az üzleti oldal vállalkozás érdekkörében felmerülő körülmény miatt a programban feltűntetett kedvezmények nem, vagy eltérő feltételekkel vehetők igénybe.

A Pontly az üzleti oldal vállalkozásainak működését a fogyasztókhoz személyesen nem köthető statisztikai alapú adatelemzésekkel kívánja támogatni, ezzel segítve versenyképességük erősödését, és gazdasági céljaik elérését.

A Pontly üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az informatikai rendszerben felmerülő hiba (például szerverleállás), vagy az informatikai rendszert ért támadás esetén az általa szervezett hűségprogramokat felfüggessze a hiba/támadás elhárításához szükséges időre. Ilyen esetben a Pontly üzemeltetője e-mail útján haladéktalanul tájékoztatja üzleti oldali vállalkozásait és a fogyasztói oldali felhasználóit.

A Pontly üzemeltetője az általa biztosított programok alkalmazásáért díjat számol fel az Üzleti oldal vállalkozásai felé, mely részletei az 1. Melléklet: Előfizetői csomagok és díjak mellékletben találhatóak.

A Fogyasztók jogai és kötelezettségei

A Pontly által nyújtott szolgáltatást kizárólag 16 éven felüliek vehetik igénybe. Az igénybevételhez szükséges elfogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatót és a Süti Tájékoztató dokumentumokat. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi weboldalokon érhető el.

 • Általános Szerződési Feltételek: Link
 • Adatkezelési Tájékoztató: Link
 • Süti Tájékoztató: Link

A felhasználók jogosultak dönteni arról, hogy kívánnak-e a Pontly platformra regisztrálni, vagy a Pontly által nyújtott szolgáltatásokat korlátozott jogosultságokkal, regisztráció nélkül, vendég felhasználóként kívánják igénybe venni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Partner által indított hűségprogramban elérhető ajándékok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre – a Pontly a Partnerek készletéről információval nem rendelkezik –, erre figyelemmel az aktuális, elérhető ajándékokról vásárlás előtt a Partnernél tájékozódhat.

A Fogyasztó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Partner által meghirdetett hűségprogramban feltüntetett ajándékkészlet a pontgyűjtés során változhat. Amennyiben a Fogyasztó részére kisorsolt eredetileg meghirdetett ajándék a Partnernél már nem elérhető, úgy a Partner az eredetileg meghirdetett ajándékot azonos értékű helyettesítő ajándékkal pótolhatja.

A Partner saját döntésével a Pontly által biztosított felületen, de a Pontly üzemeltetőjének jóváhagyása nélkül is megváltoztathatja az ajándékokra jogosító összegyűjtendő pontok számát. A Pontly a Fogyasztók érdekeit szem előtt tartva ezt azzal a feltétellel teszi lehetővé, hogy a Fogyasztók által – a Partner pontszám-változtatása előtt – összegyűjtött és ajándékra át nem váltott pontok az eredeti feltételekkel (alacsonyabb pontszámért) válthatók be.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Pontly hatáskörén kívül esik, ha a Partner kivezeti a Pontly hűségprogramot. Ez esetben a Fogyasztó adott Partnernél összegyűjtött pontjai elvesznek, viszont ezért a Pontly üzemeltetését nem terheli felelősség, mivel a Partner kilépésére a Pontly üzemeltetésének nincs ráhatása. Az ebből eredő jogi sérelmeket a Fogyasztó közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti.

A Pontly ECO programot használó Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Pontly ECO használata során a környezettudatos támogatás kifizetésénél az alábbi információkat adja meg a Pontly által beágyazott harmadik fél fizetés platformnak (Stripe):

 • Név
 • E-mail cím
 • Fizetéshez használt bankkártyán szereplő adatok

A fizetés elvégezhető kényelmesebben is, Google Pay és Apple Pay felhasználói fiókokat használva.

Ahhoz, hogy a Pontly a felhasználók számára összefoglalót tudjon nyújtani a felhasználó által megvásárolt összes környezettudatos támogatásról, azokat a felhasználó által megadott e-mail címre vonatkozóan összesíti és tárolja.

Az ÁSZF elfogadásával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Pontly ECO szolgáltatása szerződés-szerűen teljesül az adott környezettudatos tevékenység támogatásával (azaz, amikor a Pontly ECO üzemeltetője megfizette a környezettudatos tevékenyég ellenértékét). Az üzemeltető felelőssége kizárólag a környezettudatos tevékenység finanszírozására terjed ki. A Pontly ECO üzemeltetője a felhasználók által megvásárolt környezettudatos tevékenységek ellenértékét megfizeti környezettudatos partnerei felé a felhasználók vásárlásának teljesülését követő legfeljebb 40 munkanapon belül.

A hűségprogramban részt vevő vendég felhasználó Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A vendég felhasználó személyes adatokat nem tartalmazó vendég fiókkal rendelkezik.

A vendég felhasználó a szolgáltatás kipróbálásához el kell, hogy fogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató dokumentumokban foglaltakat (ezt a folytatást elősegítő gomb megnyomásával teheti meg a Pontly platformon).

A vendég felhasználó nyilatkozik arról, hogy elmúlt 16 éves.

A vendég felhasználóhoz a jogi dokumentumok elfogadása után tartósan rögzítésre kerül egy állnevesített azonosító, melyhez hozzá vannak kapcsolva a hűségprogramokban való pontok gyűjtésével kapcsolatos adatok és információk.

A vendég felhasználónak a legelső pontgyűjtésnél szükséges a begyűjtött pontot kérvényeznie, ugyanis ezzel történik meg a vendégprofiljának véglegesítése. Amennyiben a pont kérvényezésére 30 percen belül nem kerül sor, vagy a kérvényezés előtt egy újabb pontgyűjtést kezdeményez, úgy a felhasználó elesik a nem kérvényezett ponttól, és azt a Pontly nem tudja későbbiekben az adott felhasználóhoz (készülékéhez és böngészőjéhez) kapcsolni.

A vendég felhasználó esetében semmilyen személyes adat nem kerül rögzítésre, így nem kerül rögzítésre sem a neve, sem az e-mail címe, sem egyéb elérhetősége.

A vendégprofil biztosítása a Pontly használata közben a készülékén elhelyezett sütik segítségével történik.

Amennyiben a vendég felhasználó készülékén bármilyen Pontly platformon kívül álló okból eltűnnek az előző pontban bemutatott sütik, az állnevesített azonosítóhoz kötött pontgyűjtéshez kapcsolódó információk már nem lesznek elérhetőek, tehát az ezzel kapcsolatos kedvezmények igénybevételének lehetősége sem lesz biztosítva a vendég felhasználó számára.

A vendég felhasználó bizonyos funkcionalitásokhoz nem fér hozzá – erről tájékoztatás a Pontly platformon található. A vendég felhasználó részére biztosított korlátozott funkcionalitás célja, hogy a Pontly biztosítsa a Fogyasztóknak a Pontly hűségprogram megismerését, de egyúttal ösztönzés is arra, hogy a Fogyasztó regisztráljon a Pontly platformra.

A vendég felhasználó bármikor kezdeményezheti személyes adatai törlését a Pontly beállítások menüponton keresztül.

A vendég felhasználó bármennyi a Pontly által szervezett hűségprogramban részt vevő vállalkozásnál gyűjthet pontot, egészen addig, amíg kifejezetten valamelyik vállalkozás hűségprogramjában összegyűlt az ajándékhoz szükséges pontok száma. Ezt követően csak az adott vállalkozásnál összegyűlt hűségpontokért járó jutalom sorsolása és beváltása elérhető. A további pontgyűjtés már nem lehetséges a vendég felhasználó számára regisztráció nélkül. Amennyiben a vendég felhasználó regisztrál, úgy a korábban megszerzett pontjai és a további pontgyűjtés ismét elérhetővé válnak. Az inaktív vendég felhasználó készülékén elhelyezett süti az utolsó Pontly platformon való aktivitástól számított 365. napig tárolódik. A 366. inaktív napon a vendég felhasználó készülékéről a süti törlésre kerül, ezáltal valamennyi addig gyűjtött hűségpontja a felhasználó számára elérhetetlenné válik.

A hűségprogramba regisztrált felhasználó Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Pontly-ra regisztrálni e-mail cím és jelszó megadásával van lehetőség.

A regisztrált felhasználó a Pontly-ra való regisztráció során el kell, hogy fogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató dokumentumokban foglaltakat (ezt a folytatást elősegítő gomb megnyomásával teheti meg a Pontly platformon).

A regisztrált felhasználó nyilatkozik arról, hogy elmúlt 16 éves.

A regisztrációhoz a megadott e-mail címre küldött üzenetben található megerősítő gombra kattintás szükséges, az e-mail címekkel való visszaélések elkerülése végett.

A regisztráció során rögzítésre és tárolásra kerülnek az alábbi adatok:

 • A felhasználó neve,
 • A felhasználó neme,
 • A felhasználó születési dátuma.

A fent jelzett információk egyrészt a személyre-szabottabb élmény biztosítása, másrészt egyedi kedvezmények biztosítása miatt szükségesek. Továbbá ezáltal lesz képes a Pontly később anonim demográfiai riportok küldésére a hűségprogramban részt vevő vállalkozások felé.

A regisztrált felhasználói profil bármikor törölhető, de törlés után nem visszaállítható. A fogyasztóhoz kapcsolt valamennyi személyes adatot törlünk, így a felhasználói profilt (többek között az addig összegyűjtött bónuszokkal együtt) álnevesítjük az adatbázisunkban.

A regisztrált felhasználó, Fogyasztó a Pontly által biztosított funkciókhoz, szolgáltatásokhoz korlátozás nélkül fér hozzá.

A Pontly hűségprogramban résztvevő vállalkozások jogai és kötelezettségei

A Pontly-t igénybe venni kívánó vállalkozóknak/vállalatoknak szüksége van egy felhasználói profilra a Pontly platformon, amihez hozzá vannak kapcsolva az általa üzemeltetett üzlet(ek) és a Pontly szolgáltatás használatához szükséges információk.

Az üzleti oldalon regisztráló vállalkozást üzemeltető felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett vendéglátóhelyre vonatkozó adatok megfelelnek a valóságnak, az általa beregisztrált vállalkozás üzemeltetésére, képviseletére fel van jogosítva.

A regisztráció menete

Az üzleti felhasználó (vállalkozás) részére a Pontly közvetlen megkeresés útján, előzetes egyeztetés során megadott adatok alapján biztosítja a regisztrációt.

Jelen ÁSZF elfogadásával az üzleti felhasználó kijelenti, hogy az előzetes egyeztetés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve a Pontly részére átadatott információk felett rendelkezni jogosult (ezen információk azon vállalkozásra vonatkoznak, amely felett a Pontly-val szemben üzleti felhasználóként megjelenő személy rendelkezni jogosult).

Amennyiben a felhasználó adataiban változás következik be, arról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Pontly vezetését a support@pontly.io e-mail címen.

A felhasználói fiók létrehozásához az üzleti felhasználónak a Pontly által küldött megerősítő e-mail üzenetben található instrukciók alapján szükséges véglegesíteni profilját, így biztosítva a kizárólagos hozzáférését a fiókjához.

Az üzleti felhasználó (vállalkozás) a Pontly platformra való regisztrációt e-mail címe megadásával indítja el. Egyúttal az Adatkezelési Tájékoztatót is elfogadja az e-mail címe beküldésével.

Az e-mail cím megadását követően a Pontly üzemeltetése felveszi az üzleti felhasználóval a kapcsolatot, hogy az alábbi adatokat bekérje a regisztrációhoz:

 • Kapcsolattartó adatok
 • E-mail (már korábban megadta)
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Vállalati adatok
 • Vállalkozás típusa
 • Vállalat neve (vagy természetes személy neve egyéni vállalkozónál)
 • Adószám
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím (a Pontly erre a címre postázza az induláshoz szükséges kezdőcsomagot)
 • Közösségi média elérhetőségek: Facebook és Instagram (megadásuk opcionális)
 • Üzlet logója vektoros grafika formátumban

Az üzleti felhasználónak lehetősége nyílik a megvásárolni kívánt szolgáltatás csomag kiválasztására 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak mellékletben írtak szerint.

A regisztrációs folyamat következő lépéseként az üzleti felhasználónak lehetősége nyílik a vállalkozásához tartozó helyszínek megadására, ahol a Pontly szolgáltatást bevezetni kívánja, az alábbi adatok megadásával:

 • Hely neve,
 • Cím,
 • Telefonszám,
 • Nyitvatartási idő.

Az megadott adatok szerint a Pontly üzemeltetése rögzíti a vállalkozáshoz tartozó összes kérvényezett helyszínt, ahova a pontgyűjtéshez szükséges Pontly kezdőcsomag ezután kiküldésre kerül.

Az üzleti Felhasználó díjfizetési kötelezettsége

Az üzleti ügyfél díjfizetési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki.

Csomag előfizetési díja – A Pontly által felajánlott előfizetői csomagok eltérő jogokat biztosítanak a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, így az egyes csomagok díjai eltérnek egymástól. Erről bővebb információ az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak mellékletben található.

Extra pontok díja – A Pontly az üzleti felhasználó által kiválasztható előfizetői csomagokhoz eltérő számú (vendégek részére kiosztható) pontot biztosít, azzal, hogy az előfizetői csomag által biztosított pontok az összes beregisztrált helyszínre összesítve állnak rendelkezésre – tehát a csomagban foglalt pontok összességét bármely felvett helyszínen történő pontgyűjtés csökkenti. Bizonyos előfizetői csomagoknál ezen pontok száma korlátozott. Az előfizetői csomag által biztosított pontok túllépése lehetséges. Az előfizetői csomag által biztosított összes pont kiosztását követően a pontgyűjtés lehetősége továbbra is elérhető a vendégek számára, azzal, hogy a csomagban foglalt pontok számán felül kiosztott pontok után többlet díj fizetési kötelezettség keletkezik. A többlet díj mértéke az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak mellékletben kerül meghatározásra. A vendégek által begyűjtött pontok száma eltérhet a vásárlások, azaz pontgyűjtési események számától, például az akciós időszakok során biztosított bónusz pontok következtében. A fentiekre figyelemmel a kiosztható pontok számának felső határa nincs előre meghatározva. Az üzleti felhasználó díjfizetési kötelezettség minden egyes kiosztott pont után keletkezik, ami utólag kerül kiszámlázásra az előző 30 napos időszak pontgyűjtési adatai összesítését követően.

A Pontly által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, fizetési feltételek

A Pontly által nyújtott szolgáltatások számlázási időszaka az első pontgyűjtési esemény napján indul.

Pontly Pad – A Pontly által az üzlethez kapcsolva beprogramozott NFC kártya, mely lehetővé teszi a Fogyasztó számára a pontgyűjtést és pontbeváltást. Az eszközön bármilyen változtatást véghezvinni csak a Pontly jogosult.

Első pontgyűjtési esemény – A hűségprogramban résztvevő vállalkozáshoz kapcsolható, üzleti helyszínen végrehajtott első Pontly Pad használat időpontja.

A Pontly a számlázási időszakhoz kapcsolódó fordulónapot – a számlázás technikai feltételeinek egyszerűsítése érdekében – a vállalkozáshoz kapcsolódó első pontgyűjtési esemény időpontjához igazítja, ezáltal biztosítva, hogy a szolgáltatás díja több helyszín esetén is egy számla kiküldésével, azonos fordulónapon kerüljön felszámításra.

Az üzleti felhasználó a szerződés felmondására az "A szerződés módosítása, szüneltetése és megszűnése" pontban foglaltak szerint jogosult.

A felek között létrejött szerződés megszűnésének módjától függetlenül a szerződés megszűnésének napját követő 5 napon belül a Pontly végszámlát állít ki az üzleti felhasználó számára, aminek fizetési határideje a számla kiállításának napját követő 30 nap.

A végszámla tartalmazza az üzleti felhasználóval szemben fennálló valamennyi díjfizetési követelést, amely a szerződés megszűnésének napjáig felmerült.

Adatvédelem, titokvédelem és személyiségi jogok védelme

Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

A felek kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit - ideértve az egyedileg megtárgyalt szerződési feltételeket - nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően 5 évig. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően 5 évig. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik fél sem használhatja fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

A Pontly üzemeltetése kötelezi magát az üzleti felhasználók forgalmi adatainak titokban tartására. A hűségprogramban való részvétel során összegyűjtött értékesítésre vonatkozó adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek az érintett üzleti felhasználó írásbeli hozzájárulása nélkül. Hatósági megkeresésekre adattovábbítás csak a törvényi előírások betartása mellett történik. A leírtakra figyelemmel a Pontly anonim módon közzé teheti a hűségprogrammal kapcsolatos forgalmi adatok alakulását.

Az üzleti titokként kezelt, hűségprogramban való részvétel során megismert üzleti forgalomra vonatkozó adatok csak a Pontly üzemeltetése és a jogosult – a regisztrált üzlet üzemeltetője – számára hozzáférhetőek.

A felhasználói oldal pontgyűjtési szokásaira vonatkozó statisztikák csak anonim módon és minimum 10 főre számolt átlagok formájában kerülnek ismertetésre Tehát az üzleti felhasználónak nincs lehetősége adott személyre vonatkozó fogyasztói szokások megismerésére. Ugyanakkor a Pontly, az ajándékbeváltásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében lehetőséget biztosít az üzleti felhasználónak az ajándékbeváltáshoz kapcsolódó egyedi azonosító ellenőrzésére a Pontly üzleti platformon keresztül.

Felelősségvállalás, szavatossági igény érvényesítése

A Pontly nem tartozik eredményfelelősséggel az üzleti oldal felhasználói felé. Az eredmény elmaradásával összefüggésben az üzleti oldal felhasználói semmilyen jogcímen nem támaszthatnak igényt a Pontly üzemeltetésével szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem, amennyiben a hűségprogramban megjelenített szolgáltatás, termék vonatkozásában nem érkezik elvárt számú megrendelés, vásárlás.

A fogyasztó az üzleti oldal felhasználójának szolgáltatásával, termékeivel összefüggő esetleges kifogásait az adott vállalkozással, üzleti felhasználóval szemben érvényesítheti.

A Pontly kizárja az abból eredő felelősségét, ha az üzleti felhasználó az általa beregisztrált helyszínen nem biztosítja a pontgyűjtés lehetőségét, és amennyiben a fogyasztót megillető ajándékok beváltását egyáltalán nem, vagy csak korlátozott számban biztosítja. Az ebből eredő büntetések (például fogyasztóvédelmi hatóság, gazdasági versenyhivatal által kiszabott büntetések) kizárólagosan az ellenőrzéssel érintett üzleti felhasználót terhelik.

Jogszavatosság

A Pontly üzemeltetője szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és működő vállalkozás, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

Az általa reklámozott szolgáltatások nem ütköznek jogszabályba, bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF szerint teljesíti.

Az üzleti felhasználó szavatol azért, hogy a Pontly által közölt szolgáltatását, termékét az általa közölt, feltöltött adatok, információk alapján szolgáltatja. Az erre vonatkozó információk bármely része a valóságnak megfelel nem sérti harmadik természetes személy, vagy gazdasági társaság jogait, így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat. A vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XKVIII. törvény és a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba. Az üzleti oldal felhasználója tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Pontly platformon az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

A szerződés módosítása, szüneteltetése és megszűnése

Az üzleti és fogyasztói oldal felhasználói tudomásul veszik, hogy a Pontly üzemeltetőjével kötött szerződés határozatlan időre jön létre.

A Pontly fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF és mellékletei egyoldalú módosítására. A módosításról a felhasználókat azok életbe-lépését megelőzően 30 nappal a kapcsolattartáshoz rögzített e-mail útján tájékoztatja. Amennyiben a 30 napos határidő alatt a felhasználó a szerződés módosítása ellen kifejezetten nem tiltakozik, úgy a módosítások a 30 nap lejártával életbe lépnek. A tájékoztatással egyidejűleg lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy a módosítások el nem fogadása esetén a szerződést a rájuk vonatkozó fordulónappal felmondhassák.

Fogyasztói oldal Felhasználói

A fogyasztói oldal Felhasználói számára a szerződés szüneteltetése annak jellegéből kifolyólag nem lehetséges.

A feleket megilleti a rendes felmondás joga. A fogyasztói oldal felhasználói a szerződést indoklás nélkül felmondhatják felhasználói profiljuk törlésével.

A feleket megilleti a rendkívüli felmondás joga, a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén. A fogyasztói felhasználó szabályszegő, pontgyűjtéssel visszaélő magatartása esetén a Pontly fenntartja magának a jogot a felhasználó profiljának azonnali törlésérére. A törlés tényéről a szabályszegő felhasználót e-mail útján tájékoztatja.

A Pontly a fogyasztói felhasználó egyéb súlyosan szerződésszegő magatartása esetén egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződést felmondani.

A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Pontly a felhasználók joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, amely az általuk megadott e-mail címről érkezik.

Üzleti oldal Felhasználói

Az üzleti oldal Felhasználói tudomásul veszik, hogy a Pontly üzemeltetőjével kötött szerződés határozatlan időre jön létre.

A felek között az elszámolás a választott előfizetői csomag konstrukciójától függően történik. A konstrukciókról részletes tájékoztatás az 1. Melléklet: Előfizetési csomagok és díjak mellékletben található.

A kiválasztott előfizetői csomag konstrukciójához tartozó szolgáltatási időszak az ott meghatározott időtartam után automatikusan megújul.

Az üzleti felhasználó kifejezett kérésére a szerződés szünetel. A szünetelést support@pontly.io e-mail címen kell bejelenteni. A szünetelés időtartama alatt a Pontly által nyújtott szolgáltatások nem elérhetőek, azok visszaállítására a felhasználó kifejezett kérése alapján kerül sor. A szolgáltatás folytatásának napja a vállalkozáshoz tartozó soron következő fordulónap.

A feleket megilleti a rendes felmondás joga. Az üzleti oldal felhasználói a szerződést indoklás nélkül felmondhatják a vállalkozásra vonatkozó fordulónap végével. Az első pontgyűjtési eseményt megelőzően a felek a szerződést bármikor, indoklás nélkül felmondhatják.

A feleket megilleti a rendkívüli felmondás joga, a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén. Az üzleti felhasználó díjfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a fokozatosság elvének betartásával a Pontly következőképpen jár el:

 • A fizetési határidő lejártának napján felszólító e-mail üzenetben hívja fel az üzleti felhasználó figyelmét a fizetési kötelezettségére.
 • Az előző pontban írt felszólítást követő 15. napon (amennyiben a fizetési kötelezettségének az üzleti felhasználó továbbra sem tett eleget) újabb felszólító e-mail üzenetben hívja fel az üzleti felhasználó figyelmét a fizetési kötelezettségére, és egyúttal szünetelteti a Pontly szolgáltatást.
 • Az előző pontban írt szüneteltetést követő 15. napon (amennyiben a fizetési kötelezettségének az üzleti felhasználó továbbra sem tett eleget) a Pontly jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozatával felmondani.

A Pontly az üzleti felhasználó egyéb súlyosan szerződésszegő magatartása esetén egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződést felmondani.

A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás a jelen pontban írtak szerint gyakorolható. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Pontly a felhasználók joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, amely az általuk megadott e-mail címről érkezik.

Szerzői jogok

A Pontly rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Pontly szellemi alkotása.

A Pontly kérésre megjeleníti az üzleti felhasználók védjegyét, logóját és egyéb publikusan elérhető (regisztrált helyszínekre vonatkozó) adatokat, az ezekkel kapcsolatos valamennyi jog az üzleti felhasználót illeti.

Záró rendelkezések

A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Pontly mindenkori üzemeltetőjének székhelye szerinte Járásbíróság, vagy Törvényszék illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF 2022.09.16-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Pontly a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.pontly.io/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.